๖๔. โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลอง

ลุศักราช ๑๑๙๓[๑] ปีเถาะตรีศก เป็นปีที่ ๘ เมื่อเดือน ๕ โปรดให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ทองจีน) เป็นแม่กองจ้างจีนขุดคลองเก่าที่ตื้น ตั้งแต่ด่านวัดปากน้ำไปถึงบางขุนเทียนตอน ๑ กว้าง ๑๕ วา ลึก ๕ ศอก ยาว ๗๘ เส้น ๑๘ วา เป็นเงิน ๒๔๕ ชั่ง ๑๘ ตำลึง ๑ บาท ๒ สลึง อีกตอน ๑ ตั้งแต่บางขุนเทียนไปถึงวัดกกวัดเลา ยาว ๑๐๐ เส้น เป็นเงิน ๓๘๑ ชั่ง ๑๙ ตำลึง ๓ บาท ๒ สลึง เข้ากัน ๒ ทอด ยาว ๑๗๘ เส้น ๑๘ วา รวมเงิน ๖๒๗ ชั่ง ๑๘ ตำลึง ๑ บาท ขุดคลองครั้งนั้นพวกจีนขุดคลองพบเงินไหที่บางบอน ๓๐ ชั่ง เอามาแบ่งปันกัน

ในเดือน ๕ นั้น กรมหมื่นนเรนทรบริรักษ์ประชวรพระยอดที่พระโสณี ครั้นณวันพฤหับดีเดือน ๕ ขึ้น ๔ ค่ำ[๒] เวลาบ่ายโมง ๑ ก็สิ้นพระชนม์



[๑] พ.ศ. ๒๓๗๔

[๒] วันที่ ๑๗ มีนาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ