๘๐. ญวนถอยทัพจากเมืองโจฎก

ฝ่ายเจ้าพระยาพระคลัง ครั้นญวนเข้ามาตีเมืองโจฎกไม่ได้ ญวนถอยลงไปแล้ว ก็ลงเรือแจวตามเรือใหญ่ ออกมาพักอยู่เมืองบันทายมาศ ให้เรือเร็วไว้คอยสืบราชการอยู่เป็นเพื่อนกัน ๒ ลำ ภายหลังเจ้าพระยาบดินทรเดชา บอกให้เรือเร็วมาแจ้งราชการว่า ณวันเดือน ๓ แรม ๑๓ ค่ำ[๑] อ้ายญวนยกเข้ามาตีเมืองโจฎกอีกครั้ง ๑ ก็ถูกปืนยับเยินไปอีก เจ้าพระยาบดินทรเดชาจะล่าถอยไปเมืองเขมร จะเอาปืนใหญ่ของญวนอุดชะนวนลงน้ำเสียให้หมด เจ้าพระยาพระคลังแจ้งดังนั้นแล้ว ก็กวาดครอบครัวเมืองบันทายมาศ เมืองกำปอด เมืองกะพงโสมได้บ้างเล็กน้อย ก็ยกเข้ามาพักอยู่เมืองจันทบุรี และญวนเข้ารีดที่ซุ่มซ่อนอยู่เมืองโจฎกรู้ว่าพวกเข้ารีดคลององเจืองสมัครมาหมด ก็ออกหากองทัพเจ้าพระยาพระคลัง ก็เอาเรือชะเลยให้พวกเข้ารีดเข้ามา ครั้นถึงกรุงเทพพระมหานคร ก็โปรดให้ไปอยู่ที่เหนือบ้านเขมรเข้ารีดริมวัดส้มเกลี้ยง โปรดให้สักว่าญวนสวามิภักดิ์[๑] พฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ