๑๖๙. ทัพเขมรรบกับทัพญวน

ฝ่ายเจ้าผู้หญิง ๓ องค์กับนักมารดาองค์จันท์ มีหนังสือมาถึงพระองค์ด้วง ให้แต่งพระยาพระเขมรไปรับ จะหนีมาอยู่ด้วย พระยาพระเขมรก็ขันรับอาสาจะไปรับพามาให้ได้ พอพระยาวังตุมซึ่งเข้าอยู่กับญวนรู้ความก็เข้ากระซิบบอกองเตียนกุน ๆ ก็ให้คนระวังพิทักษ์รักษาแข็งแรงขึ้น พวกเขมรข้างพระองค์ด้วงก็ตั้งกองอยู่ ๑๑ กอง กองละ ๑,๐๐๐ บ้าง ๖๐๐ บ้าง ๕๐๐ บ้าง เหมือนกองโจรเที่ยวซุ่มซ่อนอยู่ในป่าดง ถ้าเห็นญวนยกมาน้อยก็เข้าสู้รบฆ่าเสียบ้าง จับเป็นบ้าง ถ้าญวนมามากกว่าก็หลบหลีกเข้าป่าหายไป ถ้าญวนติดตามก็ยิงด้วยหน้าไมัและปืนถูกญวนล้มตายดังนี้เป็นอันมาก ที่จับเป็นมาส่งพระองค์ด้วง ๆ ก็ให้รางวัลแก่ผู้จับ ถ้าจับได้มากก็ถึง ๑ ตำลึง ถ้าจับได้น้อยก็ให้ ๑ บาท ได้ญวนชายหญิงส่งเข้ามาถวายตั้งแต่ปีชวดมาถึงปีมะแม ได้ญวนกว่า ๒,๐๐๐ โปรดให้ส่งไปเมืองกาญจนบุรีบ้าง ส่งไปเมืองเหนือบ้าง ถ้าเป็นญวนเข้ารีด ก็ให้ไปอยู่ด้วยกันกับญวนเข้ามาครั้งปีมะเส็ง ฝ่ายนายทัพนายกองเขมรที่เป็นกองใหญ่ก็เที่ยวตีหัวเมืองใหญ่ ๆ ที่ญวนตั้งรักษาอยู่ ได้รบกันเนือง ๆ แพ้บ้างชะนะบ้าง ญวนก็หย่อนกำลังลงทุกที

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ