๑๐๓. ได้พระบรมไกรสรช้างพลายกระ

ลุศักราช ๑๑๙๘ ปีวอกอัฐศก เป็นปีที่ ๑๓ เมื่อณวันจันทร์เดือน ๕ แรม ๓ ค่ำ[๑] พระยาราชนิกูลนำช้างพลายกระลงมาถวายช้าง ๑ สูง ๔ ศอก ๑ คืบ ๑๐ นิ้ว พระราชทานชื่อขึ้นระวางเป็นพระบรมไกรสร กุญชรชาติอำนวยพงศ์ มงคลคช ยศอนันตมหันตคุณ วิบุลยลักษณเลิศฟ้า เมื่อแก่ตัวลงเอาผ้าปกหลังเสีย แล้วแลดูแต่ไกลเหมือนช้างเผือก[๑] วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๓๗๙

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ