๒๖๘. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต

ครั้นณวันพุธเดือน ๕ ขึ้น ๑ ค่ำ[๑] เวลา ๘ นาฟิกา ๕ บาทเศษเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว เมื่อประสูติ วันจันทร์เดือน ๔ แรม ๑๐ ค่ำ ศักราช ๑๑๕๙ ปีมะแมนพศก ได้ราชสมบัติพระชนม์ได้ ๓๗ พรรษา อยู่ในราชสมบัติ ๒๗ พรรษา สิริพระชนม์ได้ ๖๔ พรรษา คิดอายุโหราได้ ๖๓ ปีกับ ๑๑ วัน พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีพระราชบุตรา ๒๒ พระราชบุตรี ๒๙ รวม ๕๑ พระองค์[๑] วันที่ ๒ เมษายน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ