๑๔๖. พระยาพระเขมรมีหนังสือมาขอองค์ด้วง

ครั้นรุ่งขึ้นเดือน ๑๒ แรม ๑๒ ค่ำ เจ้าพระยาบดินทรเดชาก็ยกตามไปเป็นจำนวนคนกรุง ๕๒๐ คน ลาวเขมรหัวเมือง ๓,๐๐๐ คน รวม ๓,๕๒๐ คน รวม ๓ ทัพเป็นคน ๙,๐๐๐ เศษ ยกลงไปถึงเมืองโปริสาท เดือน ๑ ขึ้น ๔ ค่ำ[๑] พระยาพระเขมรหัวเมืองทั้งปวงมีหนังสือบอกข้อราชการ ๑๘ ฉะบับ มาขอองค์ด้วงออกไปเป็นเจ้า เจ้าพระยาบดินทรเดชาก็บอกส่งต้นหนังสือเข้ามาณกรุงเทพมหานคร แล้วก็ให้ตั้งค่ายประชิดเข้าไปใกล้ค่ายญวนทั้ง ๔ ด้าน ห่างค่ายญวนอยู่ประมาณ ๓๐ เส้น ด้วยที่นั้นยังเป็นน้ำเป็นโคลนอยู่ ญวนนายไพร่ประมาณ ๘๐๐-๙๐๐ คน ออกมารบนอกค่าย พระพิเรนทรเทพ พระพรหมบริรักษ์ พระยาประจิมบุรี นายทัพนายกองได้สู้รบ[๑] เสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ