๑๑๑. งานพระบรมศพสมเด็จพระพันวัสสา

ฝ่ายที่กรุงเทพพระมหานคร ณวันศุกรเดือน ๕ ขึ้น ๙ ค่ำ[๑] การพระเมรุสมเด็จพระพันวัสสาที่ท้องสนามหลวงทำเสร็จแล้ว ได้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระพันวัสสาออกจากพระราชวังเดิม ข้ามฟากมาขึ้นท่าวัดพระเชตุพน ขึ้นพระยานุมาศมาขึ้นพระมหาพิชัยราชรถ แต่รถอื่นยกเสียมีแต่รถพระเท่านั้น รูปสัตว์ก็มีแต่ ๑๐ คู่ แห่ไปสู่พระเมรุแล้วเชิญขึ้นสู่พระเบญจา ถวายไทยธรรมแก่พระสงฆ์ราชาคณะ พระครูฐานานุกรมเปรียญอธิการสงฆ์อันดับเป็นอันมาก ได้ทำการมหรสพสมโภช ๓ วัน ๓ คืน ครั้นณวันอาทิตย์เดือน ๕ ขึ้น ๑๓ ค่ำ[๒] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระราชวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย ถวายพระเพลิง ณวันจันทร์เดือน ๕ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ได้แจงพระรูปลอยพระอังคาร เก็บพระอัฏฐิไว้ในพระโกศทองคำ ทำการสมโภชอีกวัน ๑ รวม ๔ วัน ๔ คืน ครั้นรุ่งขึ้นแห่พระอัฏฐิลงเรือเอกชัยที่ท่าพระมาสู่พระราชวังเดิม เสร็จแล้วได้ชักศพเจ้าคุณวังหลวงต่อ

ครั้นณวันอังคารเดือน ๕ แรม ๔ ค่ำ ได้แห่ศพเจ้าคุณวังหลวง แต่บ้านท่านพระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษาธิบดื ขึ้นท่าวัดพระเชตุพน แห่ไปสู่พระเมรุ ได้ถวายไตรบริกขารแก่พระราชาคณะฐานานุกรมเปรียญสงฆ์อันดับเป็นอันมาก มีการมหรสพสมโภช ๓ วัน ๓ คืน ครั้นณวันพฤหัสบดีเดือน ๕ แรม ๖ ค่ำ พระราชทานเพลิง รุ่งขึ้นวันศุกรเดือน ๕ แรม ๗ ค่ำ ได้เชิญอัฏฐิกลับมาบ้าน เจ้าคุณวังหลวงนั้น เกิดเมื่อปีวอกอัฐศกศักราช ๑๑๓๘[๓] ปีเมื่อสิ้นชีพก็ปีวอกอัฐศก อายุได้ ๖๐ ปี

ครั้นมาถึงณวันเสาร์เดือน ๕ แรม ๙ ค่ำ[๔] อสนีบาตลง ๑๑ แห่ง[๑] วันที่ ๑๔ เมษายน

[๒] อังคารที่ ๑๘ เมษายน

[๓] พ.ศ. ๒๓๑๙

[๔] วันที่ ๒๙ เมษายน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ