๒๑๔. เจ้าพระยาบดินทรเดชาตีทัพญวนแตกถอยไป

ฝ่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชาจับญวนได้ ถามได้ความว่าถ้าญวนจะยกเข้ามาตีเมืองอุดงฦๅไชย จึ่งจัดทัพช้างที่มีอยู่ไว้กับไพร่พล ถ้าญวนยกมาเมื่อไรจะให้ทัพช้างเข้าลุยไล่เอา พอทัพญวนยกเข้ามาถึงชานเมือง เจ้าพระยาบดินทรเดชาก็ไล่กองทัพออกลุยไล่บุกบันเอา ญวนไม่ทันจะตั้งค่ายขุดสนามเพลาะ ทัพช้างก็ถึงตัวเข้าไล่ยิงไล่แทงอลหม่านไป ไพร่พลก็อุดหนุนเข้าไป ยิงฟันเป็นตะลุมบอน ทัพญวนก็แตกหนีลงเรือไป ตายในที่รบเป็นอันมาก ครั้นญวนแตกไป เจ้าพระยาบดินทรเดชาจึ่งจัดให้นายทัพนายกองไปตั้งค่ายไว้เป็นค่ายด่านที่ปากคลองอุดงฦๅไชย ให้พระยารัตนาวิเศษ (จิตร) เจ้าเมืองสวายอยู่รักษาค่าย ๑ ที่คลองกะพงหลวงลบบาดาลอยู่รักษาค่าย ๑ ที่ปากคลองพระยาฦๅได้ตั้งป้อม ๓ ป้อมชักปีกกาถึงกัน จัดให้พระสำแดงฤทธิรงค์ พระณรงคฤทธิเดช พระพิมาย คุมกองทัพเมืองนครราชสีมา ให้หลวงอินทรคชลักษณ์คุมกองทัพเมืองนครเสียมราฐอยู่รักษา แล้วให้พระยาพลเมืองบัตบองคุมกองทัพเมืองบัตบองไปตั้งอยู่แขวงเมืองบาทีริมน้ำทางเมืองโจฎกกอง ๑ ให้พระยาจัตุรงคนรินทรวิชัยคุมกองทัพเมืองขุขันธ์ เมืองลาดปะเอียไปตั้งอยู่แขวงเมืองไพรกระบาทริมน้ำทางเมืองโจฎกกอง ๑ แล้วจัดให้พระยากลาโหม พระยาธรรมาเดโช คุมกองทัพพระยาพระเขมรไพร่พลหัวเมืองฝ่ายตะวันออก ไปตั้งคอยตัดรอนเรือลำเลียงญวนไปมาทางลำน้ำเกาะแตง ให้แยกย้ายคนให้หลายทาง ให้พระยาเดโชเจ้าเมืองเมืองกะพงสวายกับไพร่พลซึ่งมารับราชการอยู่ณเมืองอุดงฦๅไชย กลับมาตั้งค่ายที่ลำน้ำสะโทงแขวงเมืองกะพงสวายแห่ง ๑ ให้มั่นคง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ