๒๒๙. งานพระศพกรมขุนกัลยาสุนทร

ที่กรุงเทพมหานครในเดือน ๔ นั้น ได้ทำเมรุผ้าขาวกรมขุนกัลยสุนทร ที่ท้องสนามหลวง ได้ชักพระศพเข้าเมรุเดือน ๔ แรม ๔ ค่ำ [๑] ได้พระราชทานเพลิงเดือน ๔ แรม ๖ ค่ำ[๒][๑] ศุกรที่ ๕ มีนาคม

[๒] อาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ