๒๑๑. ญวนยกทัพเรือมารบเขมร

ครั้นแจ้งว่าไทยรู้ตัวจับพวกกบฏได้ ตระเตรียมการที่จะสู้รบพรักพร้อมอยู่ ความลับเสียไปแล้ว ญวนก็สงบทัพอยู่มิได้ยกขึ้นมา พระองค์ด้วง พระพรหมบริรักษ์ พระยาณรงควิชัย จึ่งบอกเข้ามาถึงกรุงเทพมหานคร แล้วขอประหารชิวิตพวกกบฏเสีย ครั้นถึงเดือน ๘ มีบอกซ้ำเข้ามาอีกว่า เมื่อเดือน ๘ ขึ้น ๑ ค่ำ[๑] เวลาเช้าทัพเรือญวนใหญ่น้อย ๘๐ ลำ แจวเข้ามาสู้รบกับกองทัพเขมรที่แพรกสนนใจคลองโพลัก เขมรได้สู้รบญวนแต่เช้าจนเพล เขมรแตกไป ครั้นณเดือน ๘ ขึ้น ๘ ค่ำ[๒] ญวนยกทัพเรือใหญ่น้อย ๑๒๐ ลำ ไพร่ ๓,๐๐๐ คน ขึ้นมาตีค่ายกะพงตะแบกได้แล้วองตาเตียงกุน องตาโด ยกทัพขึ้นมา เรือ ๑๗๐ ลำ คนประมาณ ๖,๐๐๐ เศษ ขึ้นมาตั้งอยู่ที่ค่ายโพธิ์พระบาท ค่ายโพธิ์พระบาทนั้นเป็นที่อยู่ขององค์จันท์ แล้วนายทัพนายกองจับญวนเขมรที่มาสืบราชการได้ ซักถามได้ความว่า องตาเตียงกุนแม่ทัพ ให้เขมรขึ้นมาทำแผนที่เมืองอุดงฦๅไชย ลงไปดูแล้วว่าจะตีก็จะแตกดอก ฤดูน้ำจะตีเมืองใหญ่ชั้นนอกให้ยับเยินเสียก่อน จะไม่ได้มาช่วยกันได้ ได้ทรงทราบความใบบอกทั้ง ๒ ฉะบับแล้ว ทรงพระราชดำริว่า เขมรที่เป็นกบฏก็รู้ถึงกัน นี่หากว่าจับได้ไส้ศึกเสียก่อน ถ้าจับไม่ได้ก็จะรักษาตัวยาก ญวนคิดการครั้งนี้เป็นการใหญ่อยู่ แต่กำลังพระองค์ด้วงและนายทัพนายกองที่ให้อยู่เป็นเพื่อน จะสู้รบกับญวนนั้นเห็นจะต้านทานญวนไม่ได้[๑] ศุกรที่ ๔ กรกฎาคม

[๒] ศุกรที่ ๑๑ กรกฎาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ