๕๖. นักองค์จันท์ส่งเครื่องบรรณาการ

ครั้นมาถึงเดือน ๖ นักองค์จันท์แต่งให้พระยาพระเขมรคุมเครื่องบรรณาการเข้ามาตามธรรมเนียม แล้วให้องค์พระแก้วซึ่งเป็นที่นักเทพอัครเทพี มีหนังสือลับมาถึงนักองค์อิ่มองค์ด้วงฉะบับหนึ่ง พระยาศรีสหเทพฉะบับหนึ่ง ให้หมื่นตนมหาดเล็กคนสนิทเข้ามา ใจความว่านักองค์จันท์ตกไปพึ่งญวน ๆ มากำกับบ้านเมืองข่มเหงเบียดเบียฬได้ความเดือดร้อนนัก จะขอกลับใจเข้ามาพึ่งพระบรมราชานุภาพเหมือนแต่ก่อน ถ้าโปรดแล้วก็ขอกองทัพออกไปอยู่เมืองบัตบอง องค์จันท์จะได้คิดอ่านเป็นกบฏขึ้น ครั้นจะคิดแต่ลำพังตนเอง พระยาพระเขมรที่พึ่งญวนรักญวนอยู่ก็มีโดยมาก กลัวการจะเสียที ทรงพระกรุณาโปรดให้พระยาศรีสหเทพ นักองค์อิ่ม นักองค์ด้วง มีหนังสือตอบไปว่า ทรงพระเมตตานักองค์จันท์อยู่ มิได้คิดอาฆาตมาตรหมายจะทำร้าย ถ้านักองค์จันกลับใจมาได้ ก็จะทรงพระมหากรุณาชุบเลี้ยงดังเก่า อย่าให้มีความระแวงสงสัยสิ่งไรเลย ได้ตอบให้หมื่นตนถือไปเมื่อณวันเดือน ๘ แรม ๖ ค่ำ[๑] ความเรื่องนี้องค์จันท์คิดไปไม่ตลอดก็สงบความอยู่[๑] อังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ