๑๐๔. ทูตอเมริกันเข้ามาเปลี่ยนหนังสือสัญญา

ครั้นถึงณวันอังคารเดือน ๕ แรม ๔ ค่ำ เปรสิเดนต์อเมริกัน ให้นายแอศแมนรอเบอรตเข้ามาเปลี่ยนหนังสือสัญญา เข้ามาถึงสันดอน มีหนังสือเข้ามาถึงท่านเจ้าพระยาพระคลังไปรับ ขอเรือลงไปรับ ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลทราบแล้วรับสั่งว่า เจ้าพระยาพระคลังออกไปทำเมืองจันทบุรีไม่อยู่ ให้พระยาศรีพิพัฒน์จัดเรือรบซองเจ้าพระยานครลำ ๑ เรือสำปั้นรบไล่สลัด ๓ ลำ ให้หลวงสุรสาครไปรับ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ