๒๓๑. ราชทูตที่ไปเมืองเว้เฝ้าเจ้าเวียดนาม

ฝ่ายพระยาราชเดช พระยาธนาธิบดี พระยาบวรนายก ซึ่งเชิญศุภอักษรคุมเครื่องบรรณาการขึ้นไปเมืองเว้นั้น เจ้าพนักงานได้พาขึ้นเฝ้าเจ้าเวียดนามครั้ง ๑ ก็ไม่ตรัสปราศรัยด้วยแต่สักคำ ๑ ทูตขึ้นไปแต่ก่อนเคยมีงิ้วให้ดูเป็นธรรมเนียม ครั้งนั้นไม่มีงิ้วให้ดูรับรองทูตตามธรรมเนียม ครั้นเดือน ๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ[๑]องเลโบส่งทูตลงมาเมืองไซ่ง่อนแล้วมีหนังสือมาว่า ทูตจะไปจิ้มก้อง ๓ ปีครั้ง ๑ ก็ให้ไปส่งเครื่องบรรณาการที่เมืองโจฎกเถิด อย่าให้ขึ้นไปเมืองเว้เลย[๑] อังคารที่ ๓๐ มีนาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ