๒๐. สมเด็จพระอมรินทรามาตย์สวรรคต

ครั้นลุศักราช ๑๑๘๘ ปีจออัฐศก[๑] เป็นปีที่ ๓ สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ซึ่งเป็นพระบรมอัยยกีเสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีเดือน ๖ แรม ๕ ค่ำ[๒] พระองค์ประสูติ ณวันอาทิตย์เดือน ๔ แรม ๕ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก ศักราช ๑๐๙๙[๓] พระชนม์ได้ ๘๙ พรรษา ได้เชิญพระบรมศพขึ้นประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิดามหาปราสาท

กัปตันหันตรีบารนีอยู่ได้ ๙ เดือน ครั้นณวันพุธเดือน ๘ ขึ้น ๑๔ ค่ำ[๔] กัปตันหันตรีบารนีก็กราบถวายบังคมลากลับไป สัญญาว่าจะกลับมาเปลี่ยนหนังสือสัญญาด้วยเจ้าพระยานครที่เมืองตรัง แล้วจึ่งมีพระราชดำรัสให้มีท้องตราให้หาตัวพระยาชุมพร (ซุย) เข้ามาถอดเสียจากที่ ให้ลงพระราชอาชญาจำไว้ เพราะมีความผิดไปตีครัวชาวมะริดของอังกฤษ ๆ เข้ามาตามขอดี ๆ ก็ไม่ให้ ได้สู้รบกันก็แพ้เขา ทำให้เสียพระเกียรติยศ[๑] พ.ศ. ๒๓๖๙

[๒] วันที่ ๒๕ พฤษภาคม

[๓] วันที่ ๘ มีนาคม

[๔] อังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ