๑๓๖. พระยาศรีพิพัฒน์สร้างพระเจดีย์บนยอดเขา

ท่านพระยาศรีพิพัฒน์ เจ้าพระยายมราช จัดการเมืองไทรเรียบร้อยแล้ว ก็ยกทัพกลับมาเมืองสงขลา ท่านพระยาศรีพิพัฒน์ให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นที่ยอดเขาเมืองเคียงกันกับพระเจดีย์ซึ่งเจ้าพระยาพระคลังทำ เมื่อครั้งยกไปปราบปรามเมืองตานีเป็นกบฏ แล้วก็ให้พระภักดีบริรักษ์ พระเสนานุชิตไปว่าราชการอยู่เมืองพังงา ให้พระเสน่หามนตรีว่าราชการเมืองนคร ให้ปลัดเมืองพัทลุงบุตรเจ้าพระยาสุรินทรราชา ว่าราชการเมืองพัทลุง ตัวพระยาพัทลุงซึ่งเป็นบุตรผู้ใหญ่เจ้าพระยานคร เป็นคนไม่ชอบกันกับพี่น้อง ให้เอาตัวเข้ามาทำราชการที่กรุงเทพมหานคร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ