๙๘. พระยาราชนิกูลยกทัพไปรักษาเมืองอุบล เมืองจำปาศักดิ์

ลุศักราช ๑๑๙๗ ปีมะแมสัปตศก[๑] เป็นปีที่ ๑๒ ฝ่ายพระยาบำเรอภักดิ์ หลวงราชมานู อยู่ช่วยเจ้าเมืองจำปาศักดิคิดราชการ ครั้นองเตียนกุนให้องญวนกับสมเด็จเจ้าพระยาและพระยาสุภาธิราชไปตั้งอยู่เมืองกะพงสวาย ได้ทรงทราบแล้วเห็นว่าพระยาบำเรอภักดิ์อยู่ผู้คนน้อย จึ่งให้เกณฑ์ทัพหัวเมืองเหนือชั้นในให้พระยาราชนิกูล ๑,๐๐๐ ไปรักษาเมืองอุบล เมืองจำปาศักดิ์ พระยาราชนิกูลยกไปถึงแล้ว ก็บอกลงมาว่า นายทัพนายกองได้ยกไปถึงเมืองอุบลราชธานี ได้เร่งรัดให้พระพรหม ราชวงศ์ อุปฮาด ท้าวเพี้ย เมืองอุบล ทำค่ายเสาไม้แก่น ยาว ๓๗ เส้น กว้าง ๔ เส้น สูง ๗ ศอก มืป้อม ๗ ป้อม มีหอรบทุกประตู และให้ปลูกฉางข้าวฉาง ๑ ตึกดินโรงปืน ไว้สำหรับเมืองแล้ว พระยาราชนิกูล นายทัพนายกองยกไปถึงเมืองจำปาศักดิ์ พระยาบำเรอภักดี หลวงราชมานู แจ้งความว่า เมื่อองค์จันท์ยังอยู่ พระยารามเดโชมีหนังสือบอกไปถึงเจ้าองค์จันท์ณเมืองพนมเป็ญ ว่าครัวเขมรหนีไปอยู่ในเขตต์แดนลาวเป็นอันมาก เจ้าองค์จันท์จึ่งใช้ให้สมเด็จเจ้าพระยา พระยาสุภาธิราช คุมไพร่พล ๒,๕๐๐ คนมารักษาอยู่เมืองกะพงสวาย สนองน้อยกับไกรแบนนั้น สมเด็จเจ้าพระยาและพระยาสุภาธิราชใช้ให้คุมไพร่ ๕๐๐ คน มาตั้งอยู่บ้านสะโทงกับไกรบิง พระยาราชนิกูลเห็นว่าสมเด็จเจ้าพระยาและพระยาสุภาธิราชมีไพร่พลมามากไม่ไว้ใจ เห็นว่าเมืองจำปาศักดิ์ไม่มั่นคง ชำรุดทรุดโทรมมาก จึ่งทำค่ายเสาไม้แก่นขึ้นใหม่ ยาว ๓๑ เส้น กว้าง ๙ เส้น ๑๐ วา สูง ๗ ศอก ป้อม ๖ ป้อม มีหอรบทุกประตู ให้ปลูกฉางข้าว ๗ หลัง โรงปืนตึกดินขึ้นไว้สำหรับเมือง[๑] พ.ศ. ๒๓๗๗

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ