๑๙๙. ได้ช้างสำคัญ ๓ ช้าง

ในปีนั้น หลวงคชศักดิ์จับได้ช้างพลายลูกโขลงช้าง ๑ สีทองแดง สูง ๓ ศอก ๑ คืบ ๔ นิ้ว ส่งลงมาถึงกรุงณวันเสาร์ เดือน ๘ ขึ้น ๘ ค่ำ[๑] พระราชทานชื่อขึ้นระวางเป็น พระบรมไอยเรศ สีสุริเยศยอแสง ดามพแสงกมเลศฤทธิ์ สิทธิมงคลคุณวิบุลยยศ คชวิลาศลักษณเลิศฟ้า ถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแปลงชื่อใหม่ว่า พระบรมไอยเรศวิเศษสรรพางค์ ศรีสุริยสายัณห์ยอแสง ดามพแสดงกุมภเรศฤทธิ์ ประสิทธมงคลคุณวิบุลยยศ คชวิลาศรัตนเลิศฟ้า

พระยาศรีสหเทพ (เพ็ง) ถวายช้างพลายสีเขียวเหมือนครามแห้ง งาขาวข้างหนึ่ง สูง ๕ ศอก ๖ นิ้ว ถึงกรุงณวันศุกร์เดือน ๘ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ขึ้นระวางชื่อ พระบรมสังขทันต์ ฉวีวรรณ์นิลขจิต พงศ์พิษณุรังรักษ์ ประเสริฐศักดิ์ระบือบุญ อนันตคุณภิญโญยศ มงคลคชเลิศฟ้า

ครั้นณวันอาทิตย์เดือน ๘ ขึ้น ๑๔ ค่ำ[๒] เจ้าพระยาพระคลังถวายช้างพลายพนมกรช้าง ๑ สูง ๔ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว งาขึ้นขวาปลายงาขึ้นทับกัน ขึ้นระวางเป็น พระบรมคชลักษณ์ ศักดิสารจุมปราสาท ชาติรัตกัมพล มงคลสรรพอนันตคุณ ศรีสุนทรเลิศฟ้า[๑] วันที่ ๒๒ มิถุนายน

[๒] อาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม (ตรงกับขึ้น ๕ ค่ำ)

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ