๖๑. เจ้าพระยาพระคลังว่าที่สมุหพระกลาโหม

ในปีนั้นเจ้าพระยาอัครมหาเสนา (น้อย) ถึงแก่อสัญญกรรม จึ่งรับสั่งจะให้ตั้งเจ้าพระยาพระคลังเป็นที่สมุหพระกลาโหม เจ้าพระยาพระคลังไม่ยอม กราบทูลว่า ที่สมุหพระกลาโหมนั้นไม่ยั่งยืน ขอให้ตั้งผู้อื่น จึ่งดำรัสว่าไม่เห็นว่าผู้ใดจะเป็นได้ ให้เจ้าพระยาพระคลังว่าที่สมุหพระกลาโหมไปก่อนเถิด ตั้งแต่นั้นมา จะกราบทูลและลงชื่อในหนังสือก็ว่า เจ้าพระยาพระคลังว่าที่สมุหพระกลาโหม ได้ถือตรา ๒ ดวง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ