๙๘. ราชทูตไทยกลับจากประเทศฝรั่งเศ

ครั้นมาถึง ณเดือน ๑ ขึ้น ๘ ค่ำ[๑] พระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษา ราชทูต อุปทูต ตรีทูต และข้าหลวงมีชื่อซึ่งออกไปกรุงฝรั่งเศสกลับเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครด้วยกำปั่นรบฝรั่งเศสชื่อเยอระเบียน กำมโดชื่อเลอฟาเประ ความโดยพิสดารแจ้งอยู่ในเรื่องราวจดหมายเหตุนั้นแล้ว[๒][๑] วันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม ฯ

[๒] ดูเชิงอรรถหน้า ๒๑๙ ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ