๗๑. สร้างประตูกำแพงพระบรมมหาราชวังชั้นนอก

ทรงพระราชดำริว่า ประตูกำแพงพระราชวังที่เปิดอยู่เป็นนิตย์ใกล้กระชั้นนัก ผู้คนเข้าออกละเล้าละลุมจะไว้ใจไม่ได้ จึงทำประตูออกอีกชั้น ๑ เป็นประตู ๒ ชั้นขึ้น ประตูวิเศษไชยศรีประตู ๑ ประตูเทวาพิทักษ์ประตู ๑ ประตูศรีสุนทรทวารประตู ๑ เดิมเป็นประตูชั้นเดียวมีซุ้มเป็นอย่างฝรั่ง ก็โปรดฯ ให้ทำเป็นประตู ๒ ชั้นขึ้น แก้ซุ้มเป็นยอดปรางค์ทั้งสิ้น

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ