๑๙๙. ขุดคลองที่ลัดขุนเมืองสมุทรสาคร

และเมื่อเดือน ๑๑ ปีมะเส็ง นพศก เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี จ้างจีนขุดคลองที่ลัดขุนแขวงเมืองสมุทรสาครคลอง ๑ ยาว ๒๑ เส้น ๑๐ วา กว้าง ๕ วา ลึก ๑ ศอก ราคาเส้นละ ๑๐ ตำลึง รวมเงิน ๑๐ ชั่ง ๑๕ ตำลึง ภายหลังคลองนั้นยังตื้นอยู่ จึงจ้างพวกมอญขุดอีกเส้นละ ๑๐ ตำลึง พวกมอญจึงเอากระบือลงลุยไล่เอา คลองนั้นก็ลึกกว้างออกไป มาทุกวันนี้น้ำกัดเซาะออกไปอีก กว้างทั้งเก่าใหม่ถึง ๑๓ วา ๑๔ วา จนเรือเสาใบเดินได้ น้ำแห้งก็ไม่ขัด

คลองที่ลัดกรูดแห่ง ๑ เดิมในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกจีนขุดคลองเล็กๆ สำหรับขนอ้อย เดี๋ยวนี้น้ำกัดเซาะก็กว้างออกไปเท่าแม่น้ำใหญ่

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ