๙๓. กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชาและกรมหลวงมหิศวรินทรามเรศรสิ้นพระชนม์

ฝ่ายพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชาไปตามเสด็จ ประชวรไข้ป่ากลับลงมาจากพระพุทธบาท สิ้นพระชนม์วันจันทร์เดือน ๘ บุรพาสาธ ขึ้น ๑๐ ค่ำ[๑] พระชนม์นับเรียงปีได้ ๕๖ พรรษา ครั้นณวันพุธเดือน ๘ อุตราสาธขึ้น ๓ ค่ำ[๒] แห่พระศพไปเข้าเมรุวัดบรมนิเวศ ซึ่งพระราชทานเพลิงพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้ามณฑานพรัตน์

ในวันนั้น กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร ซึ่งประชวรพระโรคเถาดานสิ้นพระชนม์ ๆ นับเรียงปี ๕๙ พรรษา

ครั้นณวันศุกรเดือน ๘ อุตราสาธ ขึ้น ๕ ค่ำ พระราชทานเพลิงพระศพกรมหลวงสรรพศิลปปรีชา[๑] วันที่ ๑๗ มิถุนายน ฯ

[๒] วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ