๑๗๕. ขุดคลองภาษีเจริญ

ในปีขาลนั้น โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระภาษีสมบัติบริบูรณ์ ซึ่งเป็นเจ้าภาษีฝิ่น เอาเงินภาษีฝิ่นขุดคลองตั้งแต่คลองบางกอกใหญ่ริมวัดปากน้ำไปตกแม่น้ำเมืองนครไชยศรี ยาว ๖๒๐ เส้น กว้าง ๗ วา ลึก ๕ ศอก เป็นราคาค่าจ้างขุดคลองและตอไม้รวมเป็นเงิน ๑,๔๐๐ ชั่ง ชื่อว่าคลองภาษีเจริญ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ