๑๙๗. เปิดคลองดำเนินสดวก

ครั้นมาถึงวันจันทร์ เดือน ๗ ขึ้น ๔ ค่ำ[๑] พณฯหัวเจ้าท่านสมุหพระกลาโหม ได้ไปเปิดคลองขุดใหม่ที่บางนกแขวก คลองนั้นได้ลงมือขุดเมื่อปลายปีขาล อัฐศก ขุดตั้งแต่แม่น้ำบางยางเมืองนครไชยศรีฝั่งตะวันออก ไปตกคลองบ้างนกแขวกแขวงเมืองราชบุรี ยาว ๘๔๐ เส้น กว้าง ๖ วา ลึก ๖ ศอก รวมค่าจ้างขุดค่าตอไม้ เงินในพณฯหัวเจ้าท่านสมุหพระกลาโหม ๑,๐๐๐ ชั่ง ในหลวงพระราชทานธารณะด้วย ๔๐๐ ชั่ง รวมเป็นเงิน ๑,๔๐๐ ชั่ง ให้ชื่อคลองดำเนินสดวก[๑] วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ