๑๘๔. ราชทูตไทยกลับจากประเทศฝรั่งเศ

ครั้นมาถึงเดือน ๑๐ แรม ๑๓ ค่ำ พระยาสุรวงศวัยวัฒน์ ราชทูต พระราชเสนา อุปทูต ซึ่งออกไปกรุงปารีสกลับเข้ามาถึงกรุงเทพมหานคร ราชทูตแจ้งว่าได้ออกไปว่าการแก่คอเวอนเมนต์ฝรั่งเศสตกลงกัน คือเขตต์แดนเมืองเขมร ๙ ข้อ ว่าด้วยสุรา ๗ ข้อ แต่ข้อที่ว่าด้วยคนสัปเยกนั้น คอเวอนเมนต์ฝรั่งเศสว่าหนังสือสัญญายังไม่ครบ ๑๒ ปีจะแก้ไขอย่างไรไม่ได้

ทูตไปครั้งนั้นใช้เงิน ค่ากิน ค่าโดยสาน ค่าที่อยู่ คิดเป็นเงิน ๕๗๔ ชั่ง ๑๓ ตำลึง ๒ บาท ๒ สลึง

พระยาสุรวงศวัยวัฒน์ว่า คอเวอนเมนต์ฝรั่งเศส จะแต่งให้ราชทูตเชิญพระราชศาสน์สมเด็จพระเจ้าเอมเปรอ และหนังสือสัญญาเข้ามาต่อภายหลัง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ