๗๙. งานพระศพกรมสมเด็จพระเดชาดิศร

ลุศักราช ๑๒๒๒ ปีวอก โทศก[๑] เป็นปีที่ ๑๐ ได้ทำการเมรุผ้าขาวกรมสมเด็จพระเดชาดิศรที่ท้องสนามหลวง วันศุกร เดือน ๕ แรม ๑ ค่ำ[๒] ชักพระศพไปเข้าเมรุ ณวันจันทร์ เดือน ๕ แรม ๔ ค่ำ ได้พระราชทานเพลิง[๑] พ.ศ. ๒๔๐๓ ฯ

[๒] วันที่ ๖ เมษายน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ