๑๓๓. ฝรั่งเศสถวายรูปราชสีห์

ในเดือน ๒ นั้นนักปราชญ์ฝรั่งเศสส่งรูปราชสีห์เข้ามาณกรุงเทพมหานคร ราชสีห์รายนี้เจ้าพระยารวิวงศมหาโกษาธิบดี ได้คิดสั่งไปถึงนักปราชญ์ที่เลี้ยงสัตว์ต่างๆ เมืองฝรั่งเศส ขอราชสีห์ผู้เมียเข้ามาคู่ ๑ จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพราะด้วยมีไมตรีหาสัตว์ต่างๆ ส่งออกไปให้เขาบ้าง พวกนักปราชญ์จึงได้อนุเคราะห์ตามกำลัง จึงมีหนังสือเข้ามาว่าจะส่งราชสีห์เป็นๆ เข้ามาเป็นความลำบาก ด้วยสัตว์นั้นดุร้ายนัก จึงยิงเอาราชสีห์ที่ป่ามาถอดเอาเนื้อและกระดูกออกเสียประกอบยารักษาไว้มิให้ผุพังไป แล้วยัดสำลีทำเป็นรูปงามดีเหมือนดังเป็น กับหนังนางราชสีห์ผืนหนึ่งส่งเข้ามาณกรุงเทพมหานคร ได้นำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายไว้สำหรับแผ่นดิน เสียเงินค่าระวางเป็นเงิน ๓๑๐ เหรียญ เป็นเงินตรา ๖ ชั่ง ๙ ตำลึง ๒ สลึง ๑ เฟื้อง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ