๒๓๔. พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒนสัตยา

ครั้นณวันจันทร์ เดือน ๑๐ แรม ๑๓ ค่ำ ๑ เวลาเช้า ๓ โมงเศษ เป็นวันประชุมถือน้ำ พระวงศานุวงศ์และท่านเสนาบดี ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยพร้อมกัน รับพระราชทานน้ำพระพิพัฒนสัตยาบนพระที่นั่งอนันตสมาคม แต่ข้าราชการผู้น้อยรับพระราชทานน้ำพระพิพัฒนสัตยาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้ว เข้ามาถวายบังคมพร้อมกันในพระที่นั่งอนันตสมาคม

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ