๔๔. มิสเตอร์ฮาริปักเข้ามาแก้หนังสือสัญญา

ในปีเถาะเดือน ๔ นั้น มิสเตอร์ฮาริปักซึ่งเป็นทูตเข้ามาทำหนังสือสัญญาด้วยเซอร์ยอนโบวริงแต่ก่อนนั้น นำเอาหนังสือสัญญาออกไปประทับตราแผ่นดินอังกฤษ แล้วกลับเข้ามาเปลี่ยนหนังสือสัญญาซึ่งประทับตราแผ่นดินกรุงเทพมหานคร มีพระราชศาสน์และเครื่องราชบรรณาการเข้ามาเป็นอันมาก มิสเตอร์ฮาริปักเข้ามาด้วยเรือกลไฟชื่อออกแกลน ถึงกรุงเทพมหานครทอดอยู่ที่หน้าป้อมป้องปัจจามิตร ป้อมปิดปัจจนึก ณวันอังคารเดือน ๔ แรม ๓ ค่ำ[๑] ได้ยิงปืนสลุตธงแผ่นดิน ๒๑ นัดทั้ง ๒ ฝ่าย ครั้นณวันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๑๐ ค่ำ มิสเตอร์ฮาริปักกับขุนนางอังกฤษ ๑๗ นาย เข้าเฝ้าออกใหญ่ถวายพระราชศาสน์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ถวายเครื่องราชบรรณาการอย่างรถไฟ ๑ อย่างกำปั่นไฟ ๑ กระจกฉากรูปควีนวิคตอเรียเมื่อได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ฉาก ๑ กระจกฉากรูปควีนวิคตอเรียเมื่อมีบุตร ๘ คน กับเครื่องเขียนหนังสือสำรับ ๑ เครื่องคิดเลขสำรับ ๑ เครื่องโต๊ะก้าไหล่เงินสำรับ ๑ และของต่างๆ เป็นอันมาก เจ้าพนักงานในตำแหน่งทั้งปวงมารับไปต่อมือฮาริปักเองเนืองๆ เจ้าพนักงานกรมท่าได้บัญชีไว้บ้างไม่ได้บ้าง ของถวายในพระบวรราชวังก็มีเป็นอันมาก ท่านก็ให้เจ้าพนักงานมารับไปเหมือนกัน

ลุศักราช ๑๒๑๘[๒] ปีมะโรงอัฐศก เป็นปีที่ ๖ ณวันอาทิตย์ เดือน ๕ ขึ้น ๑ ค่ำ[๓] ได้ประชุมเปลี่ยนหนังสือสัญญาที่ศาลาลูกขุนฝ่ายใน เวลานั้นหาได้ยิงสลุตไม่ เปลี่ยนสัญญาแล้วเข้าเฝ้าอีกครั้งหนึ่ง ครั้นณวันอังคาร เดือน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ[๔] มิสเตอร์ฮาริปักกราบถวายบังคมลากลับไป[๑] อาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ฯ

[๒] พ.ศ. ๒๓๙๙ ฯ

[๓] เสาร์ที่ ๕ เมษายน ฯ

[๔] จันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ