๓๕. กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสและกรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิ์สิ้นพระชนม์

ในปีนั้นกรมสมเด็จพระประมานุชิตชิโนรส กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิ์ ประชวรพระโรคชรา ครั้นณวันศุกรเดือน ๑ ขึ้น ๙ ค่ำ[๑] กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสสิ้นพระชนม์ ๆ ได้ ๖๓ พระพรรษา ๔ วัน วันเสาร์เดือน ๑ แรม ๒ ค่ำ[๒] กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิ์สิ้นพระชนม์ ๆ ได้ ๖๒ พรรษา ๘ เดือน ๑๔ วัน[๑] วันที่ ๙ ธันวาคม ฯ

[๒] วันที่ ๑๗ ธันวาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ