๒๓๒. สมโภชพระปฏิมากรแก้วมรกต

ณ วันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๙ ค่ำ[๑] เวลา ๓ โมงเช้า ให้เจ้าพนักงานกรมสังฆการีนิมนต์พระสงฆ์ราชาคณะฐานานุกรมมาฉันที่พระที่นั่งไชยชุมพล เวลาบ่าย ๔ โมงเศษ เสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับประทับณพระที่นั่งไชยชุมพล โปรดให้มีโขนและการเล่นต่างๆ ที่หน้าพระที่นั่งไชยชุมพล เวลาค่ำมีหนังและดอกไม้เพลิงสมโภชพระแก้วมรกตเป็นการบูชาเวลา ๑[๑] วันที่ ๒๖ สิงหาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ