๒๘. งานพระศพสมเด็จพระนางโสมนัสวัฒนาวดี

ฝ่ายที่กรุงเทพมหานคร ลุศักราช ๑๒๑๕ ปีฉลู[๑]เบญจศก เป็นปีที่ ๓ การพระเมรุสมเด็จพระนางโสมนัสวัฒนาวดี ที่ท้องสนามหลวงเสร็จแล้ว ณวันศุกร เดือน ๕ ขึ้น ๙ ค่ำ[๒] ได้ชักพระศพเข้าสู่พระเมรุ มีการมโหรสพ ๓ วัน ๓ คืน ครั้นณวันอาทิตย์ เดือน ๕ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ได้พระราชทานเพลิง สมโภชพระอัฏฐิอีกวัน ๑ เป็นคำรบ ๔ วัน ๔ คืน ครั้นการเสร็จแล้วชักพระอัฏฐิกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ในเดือน ๕ นั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าหลวงเดิม ข้าหลวงใหญ่ในพระบรมมหาราชวัง พระบวรราชวัง ไปเดินสวนเดินนาตามอย่างธรรมเนียมแผ่นดินใหม่ พระยาเพ็ชรพิไชยเป็นแม่กองเดินสวนขวา พระยาประมวญประมาณพลเป็นแม่กองเดินสวนซ้าย นอกจากข้าหลวงเดินนาแล้วจัดเอาขุนหมื่นในกรมมหาดไทย กลาโหม กรมท่า และกรมการหัวเมืองกำกับกันรังวัดนาตามหัวเมืองขึ้นที่ได้เรียกค่านา[๑] พ.ศ. ๒๓๙๖ ฯ

[๒] วันที่ ๑๗ มีนาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ