๑๘๗. โสกันต์พระเจ้าลูกยาเธอ ๓ องค์

ครั้นมาถึงวันเดือน ๑๒ แรม ๔ ค่ำ ๕ ค่ำ ๖ ค่ำ[๑] ได้ตั้งพิธีโสกันต์พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าคัคณางคยุคล พระองค์เจ้าสุขสวัสดิ์ พระองค์เจ้าทวีถวัลยลาภ เวลาบ่ายแห่ไปฟังพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทั้ง ๓ วัน

ในวันแรม ๖ ค่ำ เวลาเช้า เจ้าเมืองมะเกาได้เข้าเฝ้าถวายพระราชศาสน์ณพระที่นั่งอนันตสมาคม ไม่มีความสิ่งใด เป็นแต่เข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีเท่านั้น ครั้นเวลาบ่าย แห่กระบวนโสกันต์ ก็ได้โปรดฯ ให้เจ้าพนักงานพาทูตฝรั่งเศสไปดูแห่โสกันต์ด้วย

รุ่งขึ้นณวันจันทร์ เดือน ๑๒ แรม ๗ ค่ำ พระฤกษ์ได้โสกันต์ เวลาบ่ายแห่มาสมโภช กระบวนแห่เครื่องเล่นรายทางมีพร้อมทุกสิ่ง เหมือนอย่างโสกันต์พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์

ครั้นณวันเดือน ๑๒ แรม ๘ ค่ำ ๙ ค่ำ ๑๐ ค่ำ๑ ได้ตั้งการพิธีโสกันต์พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี พระองค์เจ้าศิริวัฒนาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนบำราบปรปักษ์ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ๖๘ รูป เวลาบ่ายแห่ไปฟังพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทั้ง ๓ วัน ก็ได้โปรดฯ ให้เจ้าพนักงานพาเจ้าเมืองมะเกาไปดูแห่โสกันต์ด้วย ณวันศุกร เดือน ๑๒ แรม ๑๑ ค่ำ เวลาเช้า แห่มาโสกันต์สมโภชวัน ๑ กระบวนแห่เครื่องเล่นรายทางมีพร้อมทุกสิ่งเหมือนอย่างเขาไกรลาส[๑] อาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ