๑๓๖. ญวนแต่งทูตไปกรุงปารีส

ฝ่ายที่เมืองญวนเมื่อณเดือน ๓ พระเจ้ากรุงเวียดนามแต่งให้องพานทันยางเป็นราชทูต องลามตรีงายเป็นอุปทูต องง่วนจันที เป็นตรีทูต กับญวน ๕๐ คน ถือราชศาส์นคุมสิ่งของเครื่องบรรณาการไปกรุงปารีส ไปด้วยเรือรบฝรั่งเศสถึงกรุงปารีสแล้ว คอเวอนเมนต์ฝรั่งเศสไม่สู้นับถือเหมือนทูตไทย ว่าเป็นเมืองรบแพ้เหมือนชะเลย การรับรองทูตก็รับแต่ตามธรรมเนียมเท่านั้น

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ