๘๑. ได้พระมหาศรีเศวตวิมลวรรณ ช้างพลายเผือกโท

ครั้นณวันพฤหัสบดี เดือน ๕ ขึ้น ๗ ค่ำ[๑] พระรัตนวงศา เจ้าเมืองสวรรณภูมิพาช้างพลายเผือกโทลงมาถึงกรุงเก่า เสด็จขึ้นไปสมโภช พระรัตนาวงศากราบทูลว่า จับได้ที่เขาจองแมว แขวงฉะมาตฉะบา เมื่อณวันศุกร เดือน ๖ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีมะแมเอกศก สูง ๓ ศอก ๒ นิ้ว รับสั่งว่าวันจับได้ ตรงกับวันเมื่อยกพระมหาเศวตฉัตรที่พระที่นั่งอนันตสมาคม สมโภชแล้วล่องแพลงมาถึงกรุงเทพมหานคร ณวันจันทร์ เดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ[๒] จึงโปรดฯ ให้มีราชวัติฉัตรธงปักรายตามถนนตลอดถึงท่า แล้วเสด็จพระราชดำเนินลงไปรับที่ท่าพระ มาขึ้นโรงสมโภชท้องสนามไชย หน้าพระที่นั่งสุทไธศวรรย์ สวดพระพุทธมนต์ ๓ วัน มีการมโหรสพ ๓ วัน ๓ คืน แล้วพระราชทานอ้อยจารึกชื่อต่อพระราชหัตถ์ขึ้นระวางเป็น พระมหาศรีเศวตวิมลวรรณ ฉัททันตคเชนทรชาติ วรราชรัตนกรีลักษณ์ จัตุรภักตร์พิสุทธิพงศ มิ่งมงคลสกลสรรพางคไพบูลย์ ปรเมนทรนเรนทรสูรบารมิตาสมาหาร สุนทราจารจริตงามสยามโลกยดิลก คชนายกนาคินทร์ หัศดินทรรัตนรุ่งฟ้า ช้างนั้นถ้าจะประสมสีๆ ดินแดงเป็นพื้น เจือฝุ่น เจือเหลือง แล้วพระราชทานเสื้อผ้าเงินตราพระรัตนวงศาเจ้าเมือง เงิน ๑ ชั่ง ๕ ตำลึง พระราชทานหมอควาญเจ้าของช้างต่อ เงิน ๑ ชั่ง ๑๐ ตำลึง ปลูกโรงไว้ที่เขื่อนเพ็ชร ด้านตะวันออก พระที่นั่งอนันตสมาคม[๑] พุธที่ ๒๘ มีนาคม ฯ

[๒] วันที่ ๑๒ มิถุนายน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ