๑๓๐. สุลต่านมะหมุดหนีกลับ

ครั้นมาถึงเดือน ๑๒ สุลต่านมะหมุดได้หนังสือพวกเมืองปาหังฝากเข้ามาว่าให้คิดอ่านหนีออกไปจะยกเมืองปาหังให้ ณวันอาทิตย์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๕ ค่ำ[๑] สุลต่านมะหมุดกับแดงมะหมัดแต่งตัวปลอมเป็นกลาสี โดยสารเรือเจ้าพระยาหนีออกไปถึงเมืองสิงคโปร์ แล้วก็ลอบหนีไปเมืองปาหัง[๑] วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ