๑๖๖. เรื่องหนังสือสัญญาการเมืองเขมร

ครั้นณวันอาทิตย์ เดือน ๘ แรม ๑๑ ค่ำ[๑] มองซิเออร์ออบาเรต กงสุลฝรั่งเศสที่กรุงเทพมหานคร มีหนังสือเตือนมาว่า คอเวอนแมนต์ฝรั่งเศสสั่งมาว่า ให้ทำหนังสือสัญญาการเมืองเขมรเสียให้สำเร็จ ก็เดี๋ยวนี้การก็ไม่สำเร็จเกิดการทุ่มเถียงกันขึ้นไม่ตกลงกันดังนี้ จะต้องบอกไปให้คอเวอนแมนต์ฝรั่งเศสรู้ว่าไทยบิดเบือนเสียไม่ทำหนังสือสัญญา จึงทรงพระราชดำริว่า จะนิ่งอยู่ดังนี้ มองซิเออร์ออบาเรตก็จะบอกกล่าวโทษเอาแต่ฝ่ายเดียว จึงโปรดฯ ให้ตอบมองซิเออร์ออบาเรตว่า การที่จะพูดกันนี้ก็เห็นจะไม่ตกลงกัน จะต้องแต่งทูตออกไปถึงกรุงปารีส ด้วยการงานเรื่องอื่นก็ยังเกี่ยวข้องกันอยู่หลายอย่าง ขอให้คอเวอนแมนต์ฝรั่งเศสตัดสินให้ตกลงแล้วในครั้งหนึ่งคราวเดียว จะไม่ต้องเถียงกันอีก[๑] วันที่ ๘ กรกฎาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ