๗๓. พระราชทานเงินคนชราพิการ

ครั้นมาถึงเดือน ๘ ผู้ที่ไปทำบัญชีคนชราพิการทั้งในกรุงนอกกรุงและหัวเมืองชั้นใน ได้จำนวนคนชราพิการ ๑๕,๒๐๘ คน โปรดฯ ให้ปลูกปรำตลอดที่หน้าพระที่นั่งสุทไธศวรรย์ ขอแรงข้าราชการและเจ๊สัวเจ้าภาษีทำเข้ากระทงน้อยๆ พอสมควร มาเลี้ยงในวันศุกรเดือน ๘ แรม ๘ ค่ำ[๑] ครั้นรับอาหารแล้วก็พระราชทานเงินคนละ ๑ บาท เป็นจำนวนคน ๑๔,๘๒๗ คน สิ้นพระราชทรัพย์ ๑๘๕ ชั่ง ๖ ตำลึง ๓ บาท ครั้นรุ่งขึ้นณวันเสาร์ เดือน ๘ แรม ๙ ค่ำ คนที่มารับทานทางไกลยังมาไม่ถึง ก็ได้พระราชทานอีกคราว ๑ คน ๓๘๑ คน เงิน ๔ ชั่ง ๑๕ ตำลึง ๑บาท รวมเป็นคน ๑๕,๒๐๘ คน เงิน ๑๙๗ ชั่ง ๑๒ ตำลึง[๑] วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ