๑๘๒. พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสถวายพระแสง

ครั้นมาถึงเดือน ๘ มองซิเออร์ออบาเรตกลับเข้ามาจากเมืองปารีสแจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าเอมเปรอจัดของทรงยินดีส่งเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง พระแสงกระบี่องค์ ๑ พระแสงกระเบาองค์ ๑ เป็นของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์

ครั้นณวันจันทร์เดือน ๘ แรม ๖ ค่ำ[๑] ได้เข้าเฝ้าถวายพระแสงในพระที่นั่งอนันตสมาคม เสด็จออกรับอย่างใหญ่ แล้วได้ถวายพระแสงกระเบาในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ด้วย[๑] วันที่ ๒๒ กรกฎาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ