๑๒๙. องค์พระนโรดมบอกเรื่องทำหนังสือสัญญาระหว่างเขมรกับฝรั่งเศส

ในเดือน ๑๑ นั้น หนังสือบอกองค์พระนโรดมบอกส่งรายทางต่อๆ กันเข้ามาถึง เมื่อณเดือน ๑๑ ขึ้น ๕ ค่ำ[๑] ใจความว่า เมื่อณเดือน ๘ อุตราสาธ แรม ๑๒ ค่ำ อัดมิราลเดลากรอนเดมาเยี่ยมเยียนองค์พระนโรดม ครั้นณวันอังคาร เดือน ๘ อุตราสาธ แรม ๑๒ ค่ำ อัดมิราลเดลากรอนเดให้ทำหนังสือสัญญาเขมรกับฝรั่งเศส เป็นสัญญา ๑๙ ข้อ องค์พระนโรดมกลัวก็ต้องทำ เนื้อความในหนังสือนั้นว่าเขมรก็เข้าอยู่ในบำรุงฝรั่งเศส แจ้งอยู่ในสัญญานั้นแล้ว โปรดฯ ให้เจ้าพนักงานมีหนังสือตอบว่าไปถึงมินิศเตอร์กรุงฝรั่งเศส ๆ ตอบมาว่า เขมรแต่ก่อนขึ้นอยู่กับญวนบ้างไทยบ้าง เดี๋ยวนี้ฝรั่งเศสแทนญวน เขมรขอเข้าอยู่ในบำรุงฝรั่งเศสก็ต้องรับไว้เหมือนอย่างญวน เมื่อเขมรจะไปส่งเครื่องบรรณาการจะขึ้นอยู่แก่ไทยตามเดิม ฝรั่งเศสก็ไม่ห้ามปราม

ครั้นมาถึงณวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๓ ค่ำ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตั้งสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหามาลาขึ้นเป็นกรมขุนบำราบปรปักษ์[๑] เสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ