๘๓. พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาศหัวเมืองปักษ์ใต้

ครั้นมาถึงณวันพฤหัสบดี เดือน ๘ แรม ๙ ค่ำ[๑] เวลาเช้า ๕ โมง พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จโดยทางชลมารค ไปประพาสณเมืองปักษ์ใต้ฝ่ายทะเลฝั่งตะวันตก ตั้งแต่เมืองเพ็ชรบุรีออกไปทุกเมืองๆ ตลอดเมืองสงขลา วันพุธ เดือน ๙ แรม ๖ ค่ำ[๒] ถึงเมืองสงขลา ประทับแรมอยู่ที่ค่ายหลวงเมืองสงขลา ๑๐ ราตรี เสด็จกลับมาแวะเมืองนครฯ ณเดือน ๑๐ ขึ้น ๓ ค่ำ ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุ แล้วประทับอยู่ที่ค่ายหลวงเมืองนครฯ ๓ ราตรี ครั้นณวันเดือน ๑๐ ขึ้น ๕ ค่ำ เสด็จกลับมาณกรุงเทพมหานคร[๑] วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ฯ

[๒] วันที่ ๒๘ สิงหาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ