๖๗. ดาวหางขึ้น

ฝ่ายที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ แรม ๑๕ ค่ำ[๑] เกิดดาวหางขึ้น หัวอยู่ข้างทิศพายัพ หางอยู่ทิศอิสาณ หางใหญ่ตั้งแต่เวลาพลบค่ำก็เห็นเป็นลำพุ่งขึ้นไปบนอากาศ ครั้นเวลาดึกศีร์ษะตกไปตามตะวัน หางก็โด่งขึ้นไปอยู่บนอากาศ เห็นเป็นหางกราด ครั้นนานวันเข้าหางก็สั้นไปทุกที ประมาณ ๑๕ วันจึงหาย พิเคราะห์ดูก็ไม่เห็นมีเหตุสิ่งใด เห็นมีแต่ไข้โคกระบือล้มทั่วทั้งพระราชอาณาจักร คอก ๑ ลางทีก็เสียไปส่วน ๑ บ้าง ๒ ส่วนบ้าง ๓ ส่วนบ้าง ลางทีก็หมดคอกบ้าง เป็นที่บ้านนั้นเกิดแล้วย้ายไปเป็นที่บ้านอื่นๆ ต่อไป มิได้พร้อมกันทีเดียว เป็นอยู่ ๓ ปี ดาวดวงนี้ข้างยุโรปเขาเห็นมาก่อนเราประมาณ ๕ เดือน ฝ่ายเราจึงได้เห็น[๒][๑] วันที่ ๗ ตุลาคม ฯ

[๒] ในประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ ภาค ๔ ว่า นายจบคชศิลป ทรงบาศขวาเป็นคนเห็นดาวดวงนี้ แต่วันเสาร์ เดือน ๑๐ แรม ๑๐ ค่ำ ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ