๖๙. ทูตโปรตุเกศเข้ามาทำหนังสือสัญญา

ครั้นมาถึงเดือน ๒ พระเจ้าแผ่นดินโปรตุคอลแต่งให้อิศิโกโรฝรั่งสิโกยิมารังเจ้าเมืองมาเก๊าเป็นราชทูตนาย ๑ บุแสมาริบกาฝนสักกัดตรีเป็นอุปทูต ๑ ฝรั่งสิสุโกเมวรูปราสุเป็นตรีทูตนาย ๑ กับขุนนางโปรตุเกศมาด้วยเรือชื่อมงดิโก กัปตันชื่อตรีกงอรี เข้ามาถึงสันดอนณเดือน ๒ แรม ๓ ค่ำ[๑] พระยามหาอรรคนิกร พระยาสมุทรบุรานุรักษ์บอกขึ้นมา โปรดฯ ให้ลงไปรับ

ครั้นณวันเดือน ๒ แรม ๕ ค่ำ ทูตโปรตุเกศมาด้วยเรือใบของเขาเองถึงกรุงเทพมหานคร ครั้นณวันพฤหัสบดี เดือน ๒ แรม ๙ ค่ำ ขึ้นพักอยู่ที่ตึกแขกเมือง ปากผดุงกรุงเกษม เข้าเฝ้าออกใหญ่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ถวายเครื่องมงคลราชบรรณาการ เครื่องใส่น้ำร้อนทำด้วยเงินสำรับ ๑ พรมใหญ่ผืน ๑ ฉากเรื่องรบ ๒ สมุด เรื่องรูเซีย ๑ หีบมีเครื่องหอมหีบ ๑ กล้องแฝด ๑ กล้องส่องตาเดียวกล้อง ๑ หีบมีของหวานแช่อิ่ม ๒

ของทรงยินดี ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เครื่องน้ำร้อนทำด้วยเงินสำรับ ๑ ฉากคู่ ๑ หีบเครื่องหอมหีบ ๑ กล้องส่องแฝด ๑ กล้องส่องตาเดียวกล้อง ๑ หีบเหล้าหวาน ๒ หีบ แล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตั้งผู้รับสั่งให้ปรึกษาทำหนังสือสัญญาด้วยผู้ครองเมืองมาเก๊า คือพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ๑ ท่านเจ้าพระยานิกรบดินทร์ที่สมุหนายก ๑ ท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ที่สมุหพระกลาโหม ๑ เจ้าพระยารวิวงศมหาโกษาธิบดีที่พระคลัง ๑ เจ้าพระยายมราช ๑ พระยาวรพงศพิพัฒน์ ๑ รวม ๕ ปรึกษาทำหนังสือสัญญาที่พระราชวังเดิม เป็นสัญญา ๔๗ ข้อ เมื่อวันลงชื่อประทับตราหนังสือสัญญานั้น ได้ยิงปืนสลุตที่ป้อมวิชเยนทรประสิทธิ์ ๒๑ นัด ฝ่ายที่เรือรบโปรตุเกศก็ยิงปืนสลุต ๒๑ นัด ณวันเดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ำ[๒] ราชทูตเข้าเฝ้าถวายบังคมลากลับไป ความในข้อสัญญาและการที่จะรับรองทูตนั้นแจ้งอยู่ในจดหมายเหตุนั้นแล้ว[๑] ศุกรที่ ๒๗ มกราคม ฯ

[๒] เสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ