๑๓๔. สมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา เสด็จไปเที่ยวค้นดูช้างในแขวงเมืองนครนายก

ในเดือน ๒ นั้นดำรัสว่า เมื่อเดือน ๑๑ นั้นมีผู้ได้เห็นช้างเผือกลูกโขลงกินอยู่ที่ท้องทุ่ง แขวงเมืองนครนายก ครั้นจะให้ออกไปสืบดูก็เป็นระดูน้ำอยู่ บัดนี้ตกแล้งแล้ว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหามาลา เสด็จขึ้นไปเอาช้างต่อหมอควาญกรมช้างโขลง ไปเที่ยวค้นดู

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ