๑๘๙. เปลี่ยนหนังสือสัญญากับฝรั่งเศส

ครั้นณวันอาทิตย์ เดือน ๑๒ แรม ๑๓ ค่ำ[๑] เป็นวันกำหนดโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พณฯหัวเจ้าท่าน เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ที่สมุหพระกลาโหม เป็นผู้รับเปลี่ยนหนังสือสัญญาที่ศาลต่างประเทศออฟฟิศหน้าวัดพระเชตุพน หนังสือสัญญาลงตราแผ่นดินแล้ว ลงพระนามประทับตรา พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ๑ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนบำราบปรปักษ์ ๑ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ๑ ตราพระคชสีห์ ๑ พระราชสีห์ ๑ บัวแก้ว ๑ เปลี่ยนหนังสือสัญญาแล้ว ฝ่ายไทยยิงปืนสลุตคำนับหนังสือสัญญา ๒๑ นัด ที่เรือรบทูตฝรั่งเศสก็ได้ยิงปืนใหญ่สลุต ๒๑ นัดเหมือนกัน ครั้นเปลี่ยนหนังสือสัญญาแล้ว ราชทูตก็ได้เข้าเฝ้าออกใหญ่ณพระที่นั่งอนันตสมาคมในวันนั้นด้วย ครั้นณวันจันทร์เดือน ๑๒ แรม ๑๔ ค่ำ[๒] ราชทูตและออฟฟิศเซอร์ฝรั่งเศสเข้าเฝ้าไปรเวต ณพระที่นั่งบรมพิมาน ถวายพระรูปหล่อด้วยทองเหลือง รูปสมเด็จพระเจ้าเอมเปรอกรุงฝรั่งเศส ๑ และพระรูปสมเด็จพระอัครมเหษี ๑ แล้วมองซิเออร์ดูเซดเนอรเบเลตูร ราชทูต เชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ลงไปเที่ยวที่เรือรบ

ครั้นณวันพุธเดือน ๑ ขึ้น ๑ ค่ำ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ เสด็จไปที่เรือรบฝรั่งเศสมีขอไปพระราชทานราชทูต กำมะดัน ออฟฟิศเซอร์ด้วย ในวันนั้นราชทูตจัดการรับเสด็จอย่างพระมหากษัตริย์ มีทหารชักธงรูปช้างเผือกขึ้นที่เสากลาง มีทหารถือปืนและขึ้นยืนเพลา ราชทูต กำมะดัน ออฟฟิศเซอร์แต่งตัวเต็มยศคำนับ เมื่อเสด็จกลับนั้นที่เรือรบได้ยิงปืนสลุต ๒๑ นัด ครั้นณวันอาทิตย์เดือน ๑ ขึ้น ๕ ค่ำ[๓] ราชทูตเข้าเฝ้าไปรเวตรับดิกรแชนรูปช้างเผือก เป็นเกียรติยศสำหรับติดเสื้ออีกครั้ง ๑

ครั้นณวันพุธเดือน ๑ ขึ้น ๘ ค่ำ ราชทูตถวายบังคมลากลับไปจากกรุงเทพมหานคร การที่รับทูตนั้นแจ้งอยู่ในจดหมายเหตุนั้นแล้ว[๑] วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ฯ

[๒] วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ฯ

[๓] วันที่ ๑ ธันวาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ