๘๐. เกิดความไข้ที่กรุงเทพฯ

ในเดือน ๕ นั้น ที่กรุงเทพมหานครเกิดความไข้จับไข้ป่วงทั้ง ๒ อย่าง เกิดมาแต่ทางเมืองตาก เมืองระแหงก่อน จึงมาถึงกรุงเทพมหานคร ไข้จับนั้นดูเหมือนไม่ร้ายแรง ครั้นไปได้ ๑๔ วัน ๑๕ วัน กระทำท้องลงเป็นโลหิตออกมา อยู่ได้ ๔๐ วัน หรือ ๔๐ วันเศษก็ตาย ไม่เห็นผู้ใดรักษาหายแต่สักคน ๑ ความไข้ครั้งนี้เป็นไม่ยืดยาว สืบข่าวดูก็เสียไปบ้านละคน ๒ คน ตามบ้านใหญ่บ้านเล็ก แล้วก็สงบหายไป

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ