๘๘. ราชทูตไทยไปประเทศฝรั่งเศ

ครั้นณวันพฤหัสบดีเดือน ๓ แรม ๑๒ ค่ำ[๑] คอเวอนเมนต์ฝรั่งเศสแต่งให้กัปตันฟะเรศตอยยอง คุมเรือกลไฟชื่อยิรอนเดอ เข้ามารับทูตฝ่ายกรุงเทพมหานคร ออกไปเจริญทางพระราชไมตรีสมเด็จพระเจ้าเอมเปรอณกรุงปารีศฝรั่งเศส เจ้าพนักงานได้นำความขึ้นกราบทูลพระกรุณาทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งให้พระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษาธิบดีบุตรสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย เป็นราชทูตนาย ๑ เจ้าหมื่นไวยวรนารถ บุตรท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ เป็นอุปทูตนาย ๑ พระณรงค์วิชิต บุตรสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ เป็นตรีทูตนาย ๑ เชิญพระราชศาสน์แลเครื่องราชบรรณาการ รวม ๒๘ นาย ออกไปเจริญทางพระราชไมตรี สมเด็จพระเจ้าเอมเปรอกรุงฝรั่งเศส เหมือนเมื่อครั้งพระยามนตรีสุริยวงษ์ เป็นทูตออกไปเจริญทางพระราชไมตรีกรุงอังกฤษครั้งก่อนนั้น[๒][๑] วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ฯ

[๒] เรื่องราชทูตไทยไปประเทศฝรั่งเศสคราวนี้ พระณรงค์วิชิต (จอน บุนนาค) ผู้เป็นตรีทูตไปในคราวนั้นได้จดหมายเหตุไว้ แต่ฉะบับตอนปลายศูนย์เสีย หอสมุดฯ ได้พิมพ์เป็นประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๐ แล้ว ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ