๑๐. ราชทูตไทยไปเมืองจีน

ครั้นมาถึงเดือน ๘ ขึ้น ๕ ค่ำ[๑] โปรดฯ ให้แต่งทูตออกไปเมืองจีนจิ้มก้องเชิญหองฉะบับ ๑ บอกด้วยการพระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตฉะบับ ๑ ทูตออกไปถึงเมืองกวางตุ้ง จงตกหมูอี๋บอกขึ้นไปเมืองปักกิ่ง มีหนังสือลิปูตอบมาว่า สมเด็จพระเจ้าเตากวางก็สวรรคต พระเจ้าฮำฮองยังทรงขาวอยู่ในระหว่างทุกข์ รับทูตยังไม่ได้ ให้ทูตไทยกลับไปเสียก่อนเถิด ครั้งนั้นทูตก็จัดธูปเทียนและเครื่องหอมที่มี ไปคำนับพระศพสมเด็จพระเจ้าเตากวางและหองทายฮอ จุดเผากระทำสักการบูชาเสียที่เมืองกวางตุ้ง แล้วก็กลับเข้ามาณกรุงเทพมหานคร

แล้วทรงพระราชดำริว่า ศพกรมหมื่นสนิทนเรนทร์ พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้ากัณฐา เจ้าคุณวัง เจ้าคุณปราสาท เจ้าพระยาพลเทพ (เอี่ยม) ก็ยังไม่ได้เผา จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำเมรุขึ้นที่ท้องสนามหลวงเสร็จแล้ว ครั้นณวันเดือน ๘ แรม ๒ ค่ำ[๒] ได้ชักศพกรมหมื่นสนิทนเรนทร์ และพระองค์เจ้ากัณฐาเข้าพระเมรุ มีการมโหรสพ ครั้นณวันเดือน ๘ แรม ๔ ค่ำ พระราชทานเพลิง ณวันเดือน ๘ แรม ๘ ค่ำ ได้ชักศพเจ้าคุณวัง เจ้าคุณปราสาท เจ้าพระยาพลเทพ (เอี่ยม) ไว้ศพ ๓ วัน ๓ คืน ณวันเดือน ๘ แรม ๑๐ ค่ำ[๓] พระราชทานเพลิงพร้อมกัน[๑] พฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ฯ

[๒] อังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม ฯ

[๓] พุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ