๖๔. ทูตเดนมาร์กกลับ

ครั้นมาถึงณวันพุธเดือน ๗ ขึ้น ๑๔ ค่ำ[1] มิสเตอร์ยอนยาเวเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลากลับไปด้วยเรือเจ้าพระยา มิสเตอร์ยอนยาเวเข้ามาครั้งนั้นก็ไม่ได้ทำยศสิ่งไร ด้วยเป็นนายห้างอยู่ที่เมืองสิงคโปร์เคยเข้ามาหลายเที่ยวแล้ว โดยสารเรือลูกค้าเข้ามาแต่ผู้เดียว จึงมิได้เข้าเฝ้าออกใหญ่ ปืนสลุตก็ยิงแต่ฝ่ายไทยข้างเดียว ความในข้อสัญญาและการที่รับรองมิสเตอร์ยอนยาเว แจ้งอยู่ในจดหมายเหตุนั้นแล้ว[1] วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ