๑๒๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑลฯ สิ้นพระชนม์

ในวันประทานเพลิงนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑลประชวรไข้ป่วงมาแต่ณวันแรม ๑๑ ค่ำ ครั้นแรม ๑๒ ค่ำ สิ้นพระชนม์ พระชนม์ได้ ๑๐ พรรษา ได้เชิญพระศพสถิตในพระโกศทอง แห่ไปประดิษฐานไว้บนหอธรรมสังเวช ทรงสงสัยอยู่ว่า ไม่ได้เชิญพระบรมอัฏฐิออกสมโภชเหมือนอย่างแต่ก่อน จึงเป็นเหตุขึ้น

ครั้นรุ่งขึ้นณวันเดือน ๖ แรม ๑๓ ค่ำ[๑] แจงพระรูปเก็บพระอัฏฐิไว้ในพระโกศ ลอยพระอังคารเสร็จแล้ว เชิญพระบรมอัฏฐิพระเจ้าอยู่หัวทั้ง ๓ แผ่นดิน แห่ออกสมโภชพร้อมด้วยพระอัฏฐิกรมหมื่นวิศณุนารถนิภาธร ๓ วัน ๓ คืนเสร็จแล้ว ครั้นณวันอาทิตย์ เดือน ๖ แรม ๑๕ ค่ำ แห่กลับเข้าพระบรมมหาราชวัง[๑] ศุกรที่ ๑๕ พฤษภาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ